kontakt@twojkredytpunkt.pl
Pon - Pt 09.00 - 17.00

Co to jest faktoring i dlaczego może pomóc Twojej firmie?

Faktoring to pojęcie, które coraz częściej pojawia się na ustach przedsiębiorców na całym świecie. Ale, tak właściwie, co to jest faktoring ? Przyjrzyjmy się dokładniej tej usłudze i korzyściom, jakie może przynieść Twojej firmie.

Co to jest faktoring?

Odpowiadając na pytanie „co to jest faktoring?” należy zwrócić uwagę na to, do czego on służy w działalności firmy. Dzięki tej usłudze, przedsiębiorstwo jest w stanie utrzymać płynność finansową, która jest często niezbędna do właściwego funkcjonowania firmy. Do usługi faktoringu dochodzi między dwiema stronami – faktorem i faktorantem. Faktorantem nazywa się przedsiębiorcę, który zajmuje się sprzedażą, lub dostawą towarów albo świadczeniem usług. Faktor to nikt inny, jak bank, lub po prostu podmiot, który zajmuje się usługami, związanymi z faktoringiem.

Usługa polega na tym, że faktorant przelewa na rzecz faktora wierzytelności, które przysługują mu z tytułu prowadzonej działalności. Faktor, natomiast, przelewa na konto faktoranta kwotę pieniężną, której suma odpowiada wartości zakupionych wierzytelności, która jest najczęściej pomniejszona o prowizję faktora.

Warto zwrócić uwagę, że faktoring to nie tylko przelewy pieniędzy za nieprzeterminowane wierzytelności. Faktor, bardzo często, uzupełnia swoją usługę o inne, takie jak usługa księgowości, czy nawet windykacji.

Co to jest faktoring? To przyspieszenie płatności!

Faktoring, tak jak to wcześniej było wspomniane, pomaga przedsiębiorstwom utrzymać płynność finansową. Przy sprzedaży dużych ilości towarów, lub usług, ciężko jest dopilnować wszystkich klientów, by opłacali wszystkie należności na czas. Dzięki faktoringowi, przedsiębiorstwo może spokojnie skupić się na swojej działalności, ponieważ pieniądze za faktury cały czas wpływają na jego konto, bez zbędnych opóźnień. Oczywiście, pomniejszone o prowizję. Jednakże, to właśnie podmiot świadczący usługę faktoringu, musi opłaca jako pierwszy zobowiązanie naszego klienta i później sam musi dochodzić tych należności. Faktor ryzykuje, że nasz kontrahent będzie niewypłacalny, dzięki czemu przedsiębiorca może skupić się na swojej działalności, a nie na ściąganiu przeterminowanych należności.

Bezpieczeństwo finansowe

Stały przypływ środków pieniężnych gwarantuje przedsiębiorcy możliwość rozwoju. Jest to niezmiernie ważne podczas prowadzenia każdego biznesu. Stały rozwój zagwarantowany jest przez dostęp do pieniędzy ze sprzedaży i usług w bardzo szybkim czasie. Pozwala to na, niemalże, natychmiastowe zainwestowanie środków tam, gdzie jest to niezbędne.

Kiedy najczęściej stosuje się faktoring?

Jest dużo sytuacji, kiedy firma musi wykorzystywać usługi specjalistów, by pozyskać więcej pieniędzy. Faktoring, z pewnością, pomoże przedsiębiorcom, którzy nie mają funduszy na nowe inwestycje. Ponadto, okazuje się wyjątkowo skuteczny, gdy firma nie ma pieniędzy na spłatę długów, wobec współpracowników. Faktoring można również zastosować, jeżeli nasza działalność gospodarcza nie ma zdolności kredytowej, lub rozliczanie się z kontrahentami zawsze kończy się fiaskiem. Usługa faktoringu to też doskonały sposób na zwiększenie sprzedaży, gdy pojawia się problem organizacji innego finansowania zewnętrznego.

Najnowsze wpisy

Polisa na życie – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Polisa, to fizyczny dokument zaświadczający o zawarciu ubezpieczenia. To, dotyczące życia i zdrowia jest specyficznym rodzajem. Różni się od ubezpieczenia na auto, czy dom. Są to dobra materialne, natomiast ludzkie istnienie jest niepoliczalne.