Dla kogo jest faktoring?

Faktoring to usługa skierowana do firm, które prowadzą sprzedaż towarów i usług innym podmiotom, wystawiając faktury o odroczonym terminie płatności. Zawarcie umowy z faktorem pozwala na otrzymanie pieniędzy w bardzo krótkim czasie.
Dzięki temu firma w szybki sposób zyskuje dostęp do zarobionych pieniędzy, bez konieczności czekania na zapłatę przez klienta.

Jak działa faktoring?

Po wykonaniu usługi i otrzymaniu faktury z odroczonym terminem płatności następuje przesłanie dokumentu faktorowi, który wypłaca 100% jej wartości. Pieniądze w krótkim czasie trafiają na konto firmy, a podmiot pełniący funkcję faktora czeka na zrealizowanie płatności przez klienta.

Zalety faktoringu

  • Prawie natychmiastowy dostęp do pieniędzy za faktury
  • Zapewnienie środków na bieżące płatności
  • Monitorowanie spłat należności przez faktora
  • Pomoc w ściąganiu należności od klientów
  • Możliwość realizowania faktur z dłuższymi terminami płatności

Co można zyskać korzystając z faktoringu?

Faktoring to usługa, z której skorzystać mogą zarówno duże firmy, jak i przedsiębiorstwa z sektora MSP. Oprócz poprawy płynności finansowej firmy oraz szybszego dostępu do zarobionej gotówki przedsiębiorca ma możliwość planowania wydatków, bez obawy o źródło finansowania. Faktoring to również dodatkowe usługi takie jak rozliczanie czy windykacja należności.
Skorzystanie z nich pozwala firmie zaoszczędzić czas i koszty związane z obrotem należnościami. Dodatkowo możliwość wystawiania faktur o wydłużonym terminie płatności sprawia, że przedsiębiorca staje się bardziej konkurencyjny dla klientów.