kontakt@twojkredytpunkt.pl
Pon - Pt 09.00 - 17.00

Kredyt hipoteczny a wiek?

kredyt hipoteczny a wiek

Kredyt hipoteczny a wiek – czy to ma znaczenie?

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem, które spłacamy kilkadziesiąt lat. Zwykle jest to okres 30 lat, a dla kredytobiorcy, chcącego płacić jak najniższą miesięczną ratę, przedłużanie terminu spłaty jest zwykle na rękę. Czy w związku z tym mamy możliwość zaciągania kredytu np. po czterdziestce? Czy są górne granice i jeżeli tak – do jakiego wieku możemy zaciągnąć kredyt hipoteczny? Sprawdźmy jak wygląda Twój kredyt hipoteczny a wiek?

Kredyt hipoteczny a wiek – czyli do ilu lat?

Na pozytywną decyzję o przyznaniu kredytu hipotecznego wpływ ma bardzo wiele czynników, a wiek jest jednym z nich, z czego kredytobiorcy rzadko zdają sobie sprawę. Minimalny wiek osoby, która może starać się o kredyt, ustalany jest przez banki między 18 a 21 rokiem życia, jednak praktyka pokazuje, że zdecydowana większość z nas, myśli o skorzystaniu z tej opcji dużo później. Zwykle około trzydziestego roku życia, a niekiedy nawet później.
I o ile w przypadku kredytobiorców w wieku 30-35 lat banki nie robią problemów, o tyle później mogą pojawić się pewne obiekcje, a wiek może wpłynąć na to, że kredytobiorca nie otrzyma finansowania. Wynika to górnej granicy wieku, w jakim będzie kredytobiorca, w momencie spłacania ostatniej raty kredytu. W większości banków taką granicą jest 70 lat, choć oczywiście są przypadki, że może być to również 75 lub 80 lat. Kredyt hipoteczny a wiek.

Do jakiego wieku można więc zaciągnąć kredyt hipoteczny? Jeżeli za umowną długość spłaty kredytu weźmiemy 30 lat, kredytobiorca w momencie zaciągania kredytu może mieć (w przypadku większości banków) 40 lat. Problem może pojawić się, gdy kredytobiorca jest np. starszy o pięć lat, a okres kredytowania wynosi 35 lat – wtedy to, czy otrzyma kredyt hipoteczny, zależy od banku, w którym zechce go zaciągnąć.

Przekroczyłem górną granicę wieku – czy mam szansę na kredyt?

Na szczęście – tak. Wiele banków wprowadziło bowiem złagodzenie restrykcji, związanych z udzielaniem kredytów hipotecznych i daje możliwość zaciągania ich również osobom starszym. Istnieją jednak pewne warunki, dzięki którym będzie to możliwe.

Po pierwsze – wykupienie ubezpieczenia na życie z jednoczesną cesją polisy na bank, w którym zaciągany jest kredyt. Zwykle ubezpieczenie takie dotyczy kwoty, jaka pozostała do spłaty, po przekroczeniu przez kredytobiorcę górnej granicy wieku (70, 75 lub 80 lat – w zależności od banku). Jest to najczęściej wykorzystywana i najskuteczniejsza możliwość dla kredytobiorców.

Po drugie – znalezienie współkredytobiorców. Zwykle, w przypadku osób starszych, są to dzieci. Bank w tym przypadku, przy ocenie zdolności kredytowej, bierze pod uwagę również ich dochody, o czym koniecznie trzeba pamiętać.
Po trzecie – wysoki wkład własny. Tutaj sprawa prosta – im mniejszego kredytu udziela bank, tym ponosi mniejsze ryzyko.

Skorzystanie z którejś z tych możliwości sprawia, że górna granica wieku przy zaciąganiu kredytu hipotecznego zostaje przesunięta o kilka lat (zwykle 5). Warto zapoznać się z poszczególnymi ofertami banków, ponieważ w każdym przypadku warunki kredytowania, a także to, do jakiego wieku udzielany jest kredyt hipoteczny, są różne.

Najnowsze wpisy

Polisa na życie – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Polisa, to fizyczny dokument zaświadczający o zawarciu ubezpieczenia. To, dotyczące życia i zdrowia jest specyficznym rodzajem. Różni się od ubezpieczenia na auto, czy dom. Są to dobra materialne, natomiast ludzkie istnienie jest niepoliczalne.