kontakt@twojkredytpunkt.pl
Pon - Pt 09.00 - 17.00

Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne

Objęty ubezpieczeniem majątkowym może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w wartości pieniężnej. Ubezpieczysz m.in. dom, samochód czy wycieczkę.

Rozróżniamy następujące ubezpieczenia majątkowe:

  • ubezpieczenia nieruchomości;
  • ubezpieczenia komunikacyjne;
  • ubezpieczenia turystyczne.

Ubezpieczenie majątkowe składa się z kilku ważnych elementów. Polisa musi określać takie kwestie:

  • Przedmiot objęty ochroną;
  • Zakres ochrony;
  • Sumę ubezpieczenia;
  • Wyłączenia odpowiedzialności;
  • Franszyzę redukcyjną.

Podstawowym celem, dla którego zakładane są polisy ubezpieczeń majątkowych, jest finansowe zrekompensowanie poniesionych strat. Wysokość odszkodowania zależy od stopnia szkody oraz od tego, na jaką sumę gwarancyjną została zawarta dana polisa.