kontakt@twojkredytpunkt.pl
Pon - Pt 09.00 - 17.00

Polisa na życie – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Polisa, to fizyczny dokument zaświadczający o zawarciu ubezpieczenia. To, dotyczące życia i zdrowia jest specyficznym rodzajem. Różni się od ubezpieczenia na auto, czy dom. Są to dobra materialne, natomiast ludzkie istnienie jest niepoliczalne. Zatem jak wykupić polisę na życie i na jakich warunkach należy to robić? Warto też wiedzieć, co może ona obejmować. Poniżej znajdują się wszystkie informacje, które należy wiedzieć o polisie na życie.

Określanie warunków polisy na życie. Jak ją wykupić?

Warto zaznaczyć, że polisę na życie można wykupić jedynie za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego. Jest to wartość niepoliczalna, przez co nie da się jej zakwalifikować do ściśle określonych przedziałów finansowania. Istnieją jednak warunki, które pomagają dookreślić wysokość składek ubezpieczenia oraz wartość późniejszej pomocy finansowej z tytułu polisy na życie.

Liczba osób objętych ubezpieczeniem na życie

Pierwszym warunkiem, decydującym o wartości polisy na życie jest liczba osób, które mają być nią objęte. Czy ma ona dotyczyć jedynie ubezpieczonego, czy chciałby on zawrzeć w umowie także swojego małżonka oraz dzieci. Te informacje znacząco wpływają na wysokość składek oraz późniejszego świadczenia ubezpieczeniowego.

Orientacyjna kwota świadczenia

Przy wstępnych rozmowach dotyczących wykupienia polisy na życie należy też określić orientacyjną kwotę świadczenia, jakie ubezpieczony chce ostatecznie uzyskać. Najczęściej wybieranymi wartościami są należności rzędu:

 • do 100 000 zł,
 • do 300 000 zł,
 • do 1 000 000 zł.

Rozpiętość jest spora i należy ją dostosować do indywidualnych potrzeb. Pod uwagę warto też wziąć prywatne możliwości finansowe ubezpieczonego. Wysokość świadczenia decyduje jednocześnie o wysokości składek polisy.

Należy też przyjrzeć się zakresowi ochrony, jaki gwarantuje dane ubezpieczenie na życie. Może ono dotyczyć jedynie zabezpieczenia finansowego bliskich ubezpieczonego w razie jego śmierci lub też być poszerzone o dodatkowe zabezpieczenia. Na ogół dostępne jest 6 opcji do wyboru.

 1. Podstawowym zabezpieczeniem z tytułu polisy na życie jest bezpieczeństwo finansowe bliskich, w przypadku śmierci ubezpieczonego.
 2. Rozszerzenie o ochronę na wypadek inwalidztwa i ciężkiej choroby. To daje możliwość uzyskania świadczenia przez ubezpieczonego, w momencie, jeśli ten doświadczy ciężkiej choroby lub inwalidztwa. To rozszerzenie sprawia, że środki finansowe może otrzymać sam ubezpieczony, a nie jedynie jego rodzina, wskazana na umowie.
 3. Możliwa jest też ochrona na wypadek niezdolności do pracy. Jeśli ubezpieczony ma na utrzymaniu rodzinę i wykonuje zawód o podwyższonym ryzyku, może się ubezpieczyć na wypadek niezdolności do pracy. 
 4. Zabezpieczenie spłaty kredytu. Ten dodatek jest pokrewny z zabezpieczeniem w razie nie możności wykonywania pracy. W momencie, gdy ubezpieczony straci źródło dochodu i jednocześnie będzie obciążony kredytem do spłacenia, wtedy ubezpieczenie pokrywa raty.
 5. Dodatkową opcją jest gromadzenie kapitału dla dziecka. To rozszerzenie nazywa się polisą posagową. Łączy ona ochronę potomka z jednoczesnym gromadzeniem dla niego oszczędności. Kwota, zebrana w ten sposób, będzie możliwa do wypłacenia w chwili osiągnięcia przez dziecko wieku między 18 a 25 rokiem życia.
 6. Wspomagający kapitał na emeryturę. Umożliwia on zasilanie konta emerytalnego, które należy do ubezpieczonego.

Od kiedy ważna jest polisa na życie i kiedy wygasa jej ważność?

Najczęściej polisa na życie zyskuje moc prawną w momencie opłacenia pierwszej składki. Należy jednak pamiętać, że niekiedy umowa uwzględnia tzw. okres karencji. Określa on, po jakim czasie polisa na życie zaczyna obowiązywać. Okres ten zależy np. od urodzenia dziecka. Ubezpieczenie w takim wypadku najczęściej staje się ważne dopiero po okresie 9 miesięcy. Zmiennych jest wiele, w razie jakichkolwiek wątpliwości najlepiej skontaktować się z agentem: Skontaktuj się z biurem Kredyt-Punkt.

Natomiast koniec ochrony na podstawie polisy na życie najczęściej kończy się:

 • w chwili śmierci ubezpieczonego,
 • w dniu wygaśnięcia polisy (termin jest określany na umowie),
 • w momencie wykorzystania całej sumy ubezpieczenia,
 • w wyniku niezapłacenia składki w dodatkowym terminie.

W tym przypadku również dokładny termin jest ustalany podczas spisywania umowy o ubezpieczenie na życie. Wszystko należy uzgodnić z agentem w chwili uzgadniania wszystkich warunków polisy na życie. Kontakt doświadczonymi agentami możliwy jest poprzez tę stronę: Kontakt z biurem kredyt-Punkt.

Najnowsze wpisy

Polisa na życie – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Polisa, to fizyczny dokument zaświadczający o zawarciu ubezpieczenia. To, dotyczące życia i zdrowia jest specyficznym rodzajem. Różni się od ubezpieczenia na auto, czy dom. Są to dobra materialne, natomiast ludzkie istnienie jest niepoliczalne.