kontakt@twojkredytpunkt.pl
Pon - Pt 09.00 - 17.00

Pożyczka unijna

kredyt hipoteczny a wiek

Instytucje finansowe oraz przedsiębiorstwa bardzo ostrożnie podchodzą do kwestii związanych z kredytem lub pożyczką typu – pożyczka unijna. Szczególną ostrożność wykazują w tym względzie małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią filar polskiej gospodarki. Właśnie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw powstał specjalny program. Polega on na udzielaniu gwarancji zabezpieczających kredyty, które zostały zaciągnięte na bieżącą działalność. Na czym dokładnie polega ten program i kto może z niego skorzystać?

Na czym polega gwarancja?

Powstanie przedsiębiorstwa i jego dalszy rozwój wymaga odpowiednich środków finansowych. Niestety, firmy, które działają na rynku od niedawna mogą mieć pewne trudności z uzyskaniem kredytu, ponieważ nie posiadają wystarczającego majątku, który mógłby stanowić zabezpieczenie dla zaciągniętego zobowiązania. W takiej sytuacji z pomocą małym i średnim przedsiębiorstwom przychodzi Bank Gospodarki Krajowej, w skrócie BGK. Udziela on tzw. gwarancji kredytowych.
Gwarancją kredytową nazywać będziemy formę zabezpieczenia dla kredytodawcy na wypadek gdyby przedsiębiorca nie był w stanie spłacić zaciągniętej pożyczki w terminie, który określa umowa kredytowa. W takiej sytuacji włącza się gwarant, który spłaca pożyczkę w imieniu niewypłacalnego kredytobiorcy. Jak dalej rozwija się ta sytuacja? Dalsze rozliczenie odbywać się będzie między gwarantem a kredytobiorcą. Niestety, w takiej sytuacji kredytobiorca jest zobowiązany do zapłaty odsetek naliczonych z tytułu opóźnień związanych z nieterminową spłatą kredytu.

Dlaczego warto korzystać z pożyczek unijnych objętych gwarancją?

Zaletą pożyczek unijnych jest niskie oprocentowanie – pamiętać jednak należy, że wysokość oprocentowania zależy od województwa. Przedsiębiorcy spłatę kredytu mogą rozciągnąć na maksymalnie pięć lat – to daje czas na uporządkowanie swoich finansów. Ciekawa opcją jest odroczenie spłaty kredytu na sześć miesięcy, a dzięki temu kredytobiorca może swobodnie przygotować swoje finanse na spłatę zaciągniętej pożyczki i spokojnie realizować przyjętą strategię rozwojową i marketingową. W niektórych województwach istnieje możliwość umorzenia spłaty zaciągniętego zobowiązania. Wszyscy starający się o pożyczkę unijną mogą liczyć na pomoc w zakresie skompletowania i uzupełnienia niezbędnej dokumentacji.

Pożyczka unijna – gdzie szukać?

Informacje na temat tego, które podmioty udzielają pożyczek unijnych znaleźć można w Wojewódzkich Urzędach Pracy, Agencjach Rozwoju Regionalnego oraz Agencjach Rozwoju Przedsiębiorstw. Takich pożyczek udzielają również prywatne firmy, takie jak Twój Kredyt Punkt. W profesjonalny sposób podpowiedzą, jak zaciągnąć pożyczkę, jakie dokumenty należy przygotować i jakie kryteria należy spełnić, by móc ubiegać się o pożyczkę.

Najnowsze wpisy

Polisa na życie – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Polisa, to fizyczny dokument zaświadczający o zawarciu ubezpieczenia. To, dotyczące życia i zdrowia jest specyficznym rodzajem. Różni się od ubezpieczenia na auto, czy dom. Są to dobra materialne, natomiast ludzkie istnienie jest niepoliczalne.