kontakt@twojkredytpunkt.pl
Pon - Pt 09.00 - 17.00

Czy ubezpieczenie na życie i na wypadek śmierci to jest to samo?

Często słyszy się te dwa różne określenia: ubezpieczenie na życie i na wypadek śmierci. Tu pojawia się pytanie, czy to jest to samo? Co zawiera takie ubezpieczenie, co oferuje i jakie trzeba spełnić warunki, aby je otrzymać? Jakie są korzyści z tytułu jego  posiadania? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdują się w poniższym artykule.

Co to jest ubezpieczenie na życie i w jaki sposób chroni?

Na początek, warto określić, na czym polega ubezpieczenie na życie. Krótko mówiąc, stanowi ono formę ochrony finansowej oraz wsparcia dla bliskich, na wypadek utraty osoby objętej ubezpieczeniem. Wtedy ubezpieczyciel wypłaca pieniądze (zgodne z sumą ubezpieczenia) uprawnionym w polisie osobom. Ochroną ubezpieczenia na życie można objąć też bliskie osoby. To znaczy, że w przypadku ich śmierci, pozostali członkowie rodziny otrzymają wsparcie finansowe (określone w umowie). Jest to forma łączonego ubezpieczenia.

Tak wygląda podstawowa charakterystyka ubezpieczenia na życie. Szczegółowy zakres ochrony określany jest podczas zawierania umowy. Przy czym można ją rozbudować o dodatkowe rozszerzenia, opisujące szczegółową  sferę ochrony. Mogą one np. dotyczyć rodziny ubezpieczonego. Ma on możliwość m.in. rozszerzenia swojego ubezpieczenia o dodatkowe zabezpieczenie finansowe swojego dziecka.

Warunki do otrzymania ubezpieczenia na życie. Jak je pozyskać?

Przede wszystkim, warto wiedzieć, że aby uzyskać ubezpieczenie na życie, niezbędne jest pośrednictwo agenta. Bez jego pomocy możliwe jest ubezpieczenie np.:

  • auta,
  • domu,
  • wycieczkę,
  • sprzęt elektroniczny.

Wynika to z faktu, że są to dobra materialna oraz policzalne. Łatwo wyznaczyć zakres opłat oraz możliwego wynagrodzenia strat. Natomiast ludzkie życie nie może być policzone według sztywnych wyznaczników. W tym przypadku, pod uwagę są brane m.in. takie zmienne, jak:

  • wysokość odszkodowania,
  • wiek ubezpieczonego,
  • stan zdrowia ubezpieczonego,
  • zakres finansowy ubezpieczonego.

Dlatego ten rodzaj ubezpieczenia zawsze zawiera się za pośrednictwem agenta. W celu zapoznania się ze szczegółowymi warunkami naliczania ubezpieczenia na życie zapraszamy do przeczytania pozostałych naszych artykułów bądź do bezpośredniego kontaktu: Skontaktuj się z biurem Kredyt-Punkt

 Czym różni się ubezpieczenie na życie od tego na wypadek śmierci?

Tu pojawia się mała niespodzianka, która niejednokrotnie zaskakuje wiele osób. Chociaż używa się tych dwóch sformułowań, to dotyczą one tego samego zagadnienia. Stosuje się te dwie frazy, ponieważ ubezpieczenie na życie dotyczy głównie wypłacenia środków bliskim ubezpieczonego, w przypadku jego śmierci. 

Jest to szczególnie pomocne w przypadku spraw spadkowych. Niejednokrotnie członkowie rodziny zmarłego są skonfliktowani i podejmują próby zmiany ustawowego dziedziczenia. Wtedy pomocne okazuje się ubezpieczenie na życie. We wniosku wskazuje się  uposażonych oraz jaką część zgromadzonych środków otrzymają po śmierci ubezpieczonego.

Z tego względu nazywane jest ubezpieczeniem na wypadek śmierci. Określenie „na życie” z kolei odwołuje się do możliwości zabezpieczenia dóbr w ciągu życia ubezpieczonego. Dotyczy to np. ochrony na wypadek niezdolności do pracy. Jeśli ubezpieczony ma na utrzymaniu rodzinę i wykonuje zawód o podwyższonym ryzyku, może on zabezpieczyć się w razie wypadku. To daje zabezpieczenie finansowe 

Istnieją też inne możliwości ubezpieczenia swojego życia. Szczegóły można poznać w naszych pozostałych artykułach bądź po bezpośrednim kontakcie z naszymi  specjalistami:
Skontaktuj się z biurem Kredyt-Punkt.

Najnowsze wpisy

Polisa na życie – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Polisa, to fizyczny dokument zaświadczający o zawarciu ubezpieczenia. To, dotyczące życia i zdrowia jest specyficznym rodzajem. Różni się od ubezpieczenia na auto, czy dom. Są to dobra materialne, natomiast ludzkie istnienie jest niepoliczalne.